Welkom bij de digitale versie van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk Duikarbeid en Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk en de  Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde. In deze Arbocatalogus en Richtlijn worden zoveel mogelijk de arbeidsrisico’s beschreven waar werkgevers en werknemers in de praktijk bij werken onder overdruk mee te maken krijgen. Voor al deze risico’s wordt aangegeven welke minimale beheersmaatregelen een werkgever en werknemer moeten nemen om de genoemde risico’s te beheersen.

Daar er verschillende duikmethoden worden gebruikt bestaat het deel Duikarbeid uit 4 documenten namelijk:

  • SCUBA Categorie A1;
  • SCUBA Overig;
  • SSE;
  • Droge duikklok / saturatie.

Noot: SCUBA is vanwege de beperkte ademgas voorraad ongeschikt voor toepassing bij mijnbouw/energiewinning gerelateerd overdrukwerk. Ook SCUBA met lucht voorziening van het oppervlak is ongeschikt voor toepassing bij mijnbouw/energiewinning gerelateerd overdrukwerk.

Het document WOD-SOE (Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen) vormt een onderdeel van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk Duikarbeid, Caisson arbeid en overige arbeid onder overdruk en de Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde.

Voor het deel Duikarbeid en de WOD-SOE is ook een Engelse vertaling beschikbaar.

Alle documenten zijn in PDF zodat zij makkelijk kunnen worden gekopieerd en elektronisch worden opgeslagen en/of  geprint.

Om de PDF documenten te bekijken kunt u op de betreffende duikmethode, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk, arbeid hyperbare geneeskunde of op WOD-SOE klikken.

De Arbocatalogus Werken onder Overdruk Duikarbeid, Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk, Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde inclusief WOD-SOE, zullen regelmatig worden geëvalueerd en geactualiseerd. Er kunnen risico’s aan worden toegevoegd, minimum beheersmaatregelen worden aangepast en materieel eisen worden gewijzigd. Daarom is het essentieel dat bij gebruik van een PDF document wat van de website is gekopieerd altijd wordt gecontroleerd dat de meest recente versie wordt gebruikt.

Voor opmerkingen, tips en aanvullingen wordt u verzocht SWOD hierover te informeren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het Contact formulier.